Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van Kayalar Gordijnen gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Kayalar Gordijnen of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie. Op de internetpagina's van Kayalar Gordijnen staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Kayalar Gordijnen vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van Kayalar Gordijnen geen enkele invloed. Kayalar Gordijnen of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, de gebruiker, aan ons verstrekt zullen door de medewerkers van Kayalar Gordijnen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld. Aangezien via het internet niet te allen tijde veilig informatie verstuurd kan worden, aanvaarden Kayalar Gordijnen of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

Herzien van informatie

Kayalar Gordijnen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina's en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de internetpagina's van Kayalar Gordijnen verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt.

COPYRIGHT NOTICE

Alle eigendomsrechten van informatie en beeldmerken zijn voorbehouden aan Kayalar Gordijnen. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kayalar Gordijnen informatie over te nemen.

Kayalar Gordijnen
Jan van Gentstraat 74
1171 GM Badhoevedorp

Neem vrijblijvend contact met ons op